OVER ONS

FAN wil een platform bieden voor het opzetten en versterken van verbindingen tussen Albany en Nijmegen. De stichting staat voor de vriendschap tussen de twee ‘sister cities’ en beoogt deze te herinneren, te vieren en nieuw leven in te blazen.  FAN stelt zich daarbij als doel om een belangrijke, vergeten episode uit de lokale, nationale en internationale geschiedenis te onderzoeken, te herdenken en opnieuw kleur en betekenis te geven. Dat zal ten goede komen aan het historisch besef van alle betrokkenen en biedt tegelijk ook aanknopingspunten om actuele vraagstukken in een breder perspectief te benaderen. Stichting FAN wil hierin graag met meerdere partners samenwerken.

SAMENWERKING

We worden gesteund door:

Untitled-1

Wijzijnnijmegen_corporate-logo

timesunionsmartshopper_logo
Stichting Nijmegen blijft in Beeld

Sunset March: A march to remember those who fought for our freedom 

Speciale dank aan Johan van Asten, Honorary member of the 504th Infantry Regiment en the 504th Infantry Association.

ORGANISATIE

Het bestuur wordt gevormd door :

Anja Adriaans  –  Voorzitter

Vincent van Waterschoot –  Penningmeester

Jacqueline Paauwen – Secretaris

Theo Jacobs  – Bestuurslid

Stichting FAN
KvK inschrijving: 63751259
Bank relatie Rabobank: NL43 RABO 0305 3792 40