Met scholieren vieren we in 2019 de band tussen de VS en Nederland en specifiek de 72 jarige vriendschap tussen Nijmegen en Albany NY en de 82nd Airborne Division. We werken hierin samen met leerlingen en docenten van OBS de Oversteek, het Kandinsky College en het Mondial College.

In een trans-Atlantisch project benadrukken we het belang van humaniteit en vriendschap in de wederopbouw na oorlog. We benadrukken en waarderen de maatschappelijke rol van militairen. We werken aan bewustwording en besef dat vrijheid geen gegeven is en hoe belangrijk het is om je daarvoor in te zetten.  Samen met scholieren uit Nijmegen en Albany NY werken we deze doelstellingen uit in een aantal concrete ‘producten’ en uitwisselingsmomenten.

De educatieve reis met Nijmeegse scholieren naar Albany in oktober 2019 mag gezien worden als de start van het uitwisselingstraject, dat ook in 2020 en daarna een vervolg zal hebben.