Op initiatief van de Stichting Friendship Albany Nijmegen (FAN) hebben op woensdag 18 september twee onthullingen plaatsgevonden die beide in directe relatie staan met het 75-jarig bevrijdingsjubileum.

Plaquette aan de waalkademuur

Rond 14.30 uur hebben Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra en Anja Adriaans, oprichter van de Stichting Friendship Albany Nijmegen een plaquette onthuld aan de Waalkade in Nijmegen. Zij werden vergezeld door mevrouw Chloe Gavin en een leerling van het Kandinsky College en van het Mondial College. Deze plaquette herinnert aan de hulp die de inwoners van Nijmegen na de Tweede Wereldoorlog kregen van de Amerikaanse stad Albany.

Wapenschild tentoongesteld 

Daarna is onder grote belangstelling in de Gebroeders van Lymborghzaal van het stadhuis in Nijmegen het houten wapenschild onthuld, dat Generaal-Majoor James M. Gavin in 1945 schonk aan de stad Nijmegen. Het wapenschild was tot nu toe opgeslagen in het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) en is speciaal voor deze gelegenheid door het RAN in bruikleen gegeven. Op initiatief van FAN wordt het wapenschild nu in een speciaal voor dit doel ontworpen vitrinezuil in de hal van het stadhuis van Nijmegen tot half oktober tentoongesteld.

Eregasten: Pete Hoekstra, Ambassadeur voor de VS in Nederland, Hubert Bruls, Burgemeester van Nijmegen en leden van de Gavin familie.