Unieke film over Nijmegen teruggevonden

De film toonde unieke beelden van Nijmegen kort na de Tweede Wereldoorlog: De verwoeste stad, het station, noodwinkels en het lossen aan de Waalkade van hulpgoederen uit Albany.
Maker van de film is Peter Reijnders (1900-1974), afkomstig uit Den Bosch en werkzaam als professioneel fotograaf, cineast (onder andere van de bevrijding van Eindhoven in 1944) en uitvinder. Reijnders was later één van de grondleggers van het Sprookjesbos in De Efteling.

Waarom is deze film gemaakt?
Via generaal J.M. Gavin, bevelhebber van de Amerikaanse 82nd Airborne Division, die Nijmegen met de Engelsen had bevrijd, vernam de burgemeester van Nijmegen, Charles M.J.H. Hustinx, van het ‘adopteren’ van Nijmegen door Albany.

Eén van de leden van het ‘Albany Committee for Nijmegen’ was Jan C. Vieweg, afkomstig uit Nijmegen en geëmigreerd naar Albany. Hij beijverde zich voor de inzameling van hulpgoederen voor zijn moederstad. Na de aankomst van de eerste zending goederen in juli 1947 is deze film gemaakt, met het doel om in de VS te laten zien hoe nodig die hulp was en hoe die hulp gewaardeerd werd. Zowel Albany als Nijmegen hebben destijds een exemplaar van de film ontvangen, maar in de archieven van beide gemeenten zijn ze niet meer te vinden.

Waar is de film gevonden?
De film dook op in een particulier archief waar meer films over Nijmegen liggen. Bestuurslid Ineke Martin van Nijmegen Blijft in Beeld was al geruime tijd bezig met onderzoek naar dit archief en ontdekte bij toeval This is Nijmegen, dat al jarenlang op de zoeklijst van onze stichting stond.

Stedenband Albany Nijmegen
Nijmegen en Albany hebben sinds de naoorlogse wederopbouwtijd een stedenband. Bij het zoeken naar filmmateriaal over de hulp van Albany aan Nijmegen werkt Nijmegen Blijft in Beeld nauw samen met Anja Adriaans van de Stichting Friendship Albany Nijmegen (FAN), die uitgebreid onderzoek heeft gedaan in de Amerikaanse archieven. FAN, die bijzonder ingenomen is met de vondst, heeft als doel het documenteren, levend houden en vieren van de wederopbouwhulp van Albany aan Nijmegen, 70 jaar geleden.

De nieuwe première van deze unieke film vindt plaats tijdens onze voorstellingen op 11 april 2016 en zal worden toegelicht door Anja Adriaans.

Website SNBiB, 5 april 2016