Het Mondial College biedt leerlingen voor onderzoek een aantal onderwerpen aan die te maken hebben met de relatie Albany-Nijmegen. Het is de bedoeling dat zij zich verdiepen in deze onderwerpen voor hun profielwerkstuk.

In de derde klassen havo en vwo gaan leerlingen een briefkaart sturen naar een leerling in Albany. R, rondom de herdenking van Market Garden zullen de kaarten verstuurd worden. Het is een gezamenlijk project van de vakken tekenen, lo, Engels, geschiedenis en Nederlands. Behalve een twintigste-eeuwse ansichtkaart is het uiteindelijke doel om in contact te komen via het World Wide Web. Via Skype en e-mailcontact gaan leerlingen in gesprek met elkaar.

Het Mondial College heeft ook een Technasium afdeling waar leerlingen afhankelijk van hun jaargroep in groepsverband of individueel een technische opdracht kunnen “aannemen”.