In gesprek met de Burgemeester

De Brug, 13 april 2016

Een onbekend stukje geschiedenis

Afgelopen maandag bezocht burgemeester Bruls de jaarlijkse filmvoorstelling van de Stichting Nijmegen blijft in Beeld. Dit jaar met een heel bijzondere primeur. De burgemeester licht toe.

Wat doet deze Stichting precies?

De Stichting Nijmegen blijft in Beeld heeft als doel zoveel mogelijk historisch materiaal over de geschiedenis van Nijmegen en de directe omgeving te verzamelen en ervoor te zorgen dat dit bewaard blijft voor het nageslacht. Het gaat hier om bewegend beeld. Er is elk jaar een avond met filmvoorstellingen in De Vereeniging. En deze keer was er een prachtige primeur.

Kunt u daar meer over vertellen?

De Stichting heeft onlangs een film opgespoord waar meerdere Nijmegenaren al langer naar op zoek waren. Het gaat hier om een film over Nijmegen in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog. Over het jaar 1947 om precies te zijn. Toen ontstond er een band tussen de Amerikaanse stad Albany en Nijmegen. Dit was mede te danken aan generaal James Gavin, die een belangrijke rol speelde in de strijd bij Nijmegen tijdens operatie Market Garden.

Generaal Gavin zag met eigen ogen hoe enorm Nijmegen geleden had tijdens de laatste oorlogsjaren. Hij zette zich daarna speciaal in om de Nijmegenaren te helpen. Via hem kwam de hulpstroom vanuit Albany op gang. En daarover is toen een film gemaakt in opdracht van mijn voorganger Hustinx. Deze film is jaren kwijt geweest en pas geleden weer gevonden. Maandag werd hij vertoond. Ik heb hem uiteraard gezien en het is een prachtige film. Kort overigens, maar hij geeft een prima beeld van de tijd van toen.

Zowel van de schade die Nijmegen opliep in de oorlog als van de hulp die opgezet werd. Die hulp varieerde van voedsel en kleding tot hulp aan de universiteit en bij de herbouw van het stadhuis. Vanaf die tijd dateert ook de vriendschap met Albany.

Zijn er nog steeds banden met deze stad?

Nou en of. Er is zelfs een Stichting Friendship Albany Nijmegen (FAN). Zij hebben tot doel de herinnering aan dit toch relatief onbekende stukje Nijmeegse geschiedenis levend te houden en de wederzijdse banden tussen beide steden te bevorderen.

In dit verband hebben al regelmatig uitwisselingen plaatsgevonden. En volgend jaar is er een jubileum te vieren: dan bestaat de vriendschapsband 70 jaar. FAN is nu bezig hiervoor activiteiten te ontwikkelen. Een heel goede zaak vind ik dat! En om nog een keer terug te komen op de film: er hoorde ook bladmuziek bij. Deze is nog niet boven water, dus de speurtocht gaat door.

U klinkt enthousiast!

We zijn als Nijmegen de oudste stad van het land met een rijke geschiedenis. Ik vind het mooi om te zien dat iedere tijd zijn eigen verhaal heeft en dat mensen actief zijn om dit verhaal levend te houden.

De vondst van de film heeft zelfs in Albany al de krant gehaald. Zoals ik al zei, dit is niet het bekendste stuk geschiedenis, maar daarom niet minder belangrijk of interessant!